Article image

V neděli na Teplice opět pouze s permanentkou

Team logo Team logo
FK Jablonec FK Teplice
0:2
FORTUNA:LIGA, 18. kolo ne 12. 12. 2021, 15:00
Reportáž

Nové opatření MZČR omezuje počet diváků na fotbalových stadionech na maximálně 1000 osob. Přečtěte si pozorně, jak se můžete v Jablonci dostat na ligový fotbal.

  • NA ZÁPAS SE DOSTANOU POUZE MAJITELÉ PERMANENTEK. Pokladny nejsou v den zápasu otevřeny!
  • Otevřena bude pro všechny pouze hlavní tribuna A - VÝCHOD. Využít můžete hlavní vstup u oštěpu nebo horní vstup od atletické haly.
  • V souladu s Protokolem opatření LFA nebude otevřen sektor hostů.
  • Dle Krizového opatření vlády je zakázána konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech (kromě vnitřních prostor provozoven stravovacích služeb). Proto se zakazuje prodávat či jinak nabízet divákům na stadionu alkoholické nápoje. 
  • Při vstupu na stadion je potřeba prokázat bezinfekčnost podle aktuálně platných podmínek - viz. níže:

Prokazování bezinfekčnosti platné od pondělí 22. listopadu 2021

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o

i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo
ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo

iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud

a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo
b. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximálnídoba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo
c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů; nebo

b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno

i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Výjimku z opatření mají děti do 12 let, které nemusí prokazovat bezinfekčnost. Zároveň platí, že nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19. Pro všechny návštěvníky platí povinnost mít zakryté dýchací cesty respirátorem minimálně třídy FFP2 nebo KN95 be výdechového ventilu.


Author Redakce
Sdílet článek